Chcete doma či ve firmě svítit opravdu úsporně? Úsporné LED osvětlení jsou vhodné pro dlouhodobé i krátkodobé svícení. Vynikají i 10x menší spotřebou elektrické energie. Životnost osvětlení úsporné je asi 25x delší než u klasické žárovky. Náklady na pořízení lampy se vám vrátí již během měsíců.

Tabulka pro žárovky:

LED žárovky cca. 2W
cca. 3W
cca. 5W
cca. 7W
cca. 9W
cca. 11W
cca. 18W
klasická žárovka
15W 25W 40W 60W 75W 100W 150W
světelný výkon 119 lm 217 lm 410 lm 702 lm 920 lm 1326 lm 2137 lm

LED žárovky jsou nejúspornějším zdrojem umělého světla pro interiéry ale i venkovní prostředí. Barvu vysílaného světla lze jednoduše vybrat dle barevnosti diod. LED osvícení, LED pásky a zářivky jsou osvětlením budoucnosti. Liší se určením pro různé typy patic, aby pasovaly do svítidel.

Informace o typu potřebné patici pro úsporné žárovky naleznete na štítku svítidla spolu s označením maximálního příkonu světelného zdroje.

LED osvětlení (LED trubice )

LED trubice představují ideální náhradu za klasické zářivky. Díky nejmodernější LED technologii lze výměnou za zářivky snížit spotřebu energie až o téměř 60%. Zářivky nevyzařují ultrafialové ani infračervené záření a startují hned na plný výkon. Časté zapínání nemá vliv na jejich životnost.

LED zářivky vyzařují světlo v úhlu 120° a jsou i díky této skutečnoti efektivnější než klasické zářivky. Poskytujeme na ně tříletou záruku a především splňují evropskou normu EN 62560. Překvapí vás snadná montáž zářivky LED do stávajícího svítidla. Klasická fluorescentní zářivka se jednoduše vyjme a poté se nasadí nová úsporná LED zářivka.

Varianta trubice LED 18W (120cm) nahradí klasickou zářivku 36W a varianta LED trubice 24W (150cm) nahradí klasickou žářivku 58W.

Pokec navíc o svícení a osvětlení:

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách reflektory. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích – osvětlení úsporné.

Tenkovrstvých technologií je celá řada, například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem, dále telurid kadmia a CIGS sloučeniny. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články (LED zářivky) a jsou obvykle spojovány do větších celků – zářivky LED .

Vzdálenost d, vyjádřená v parsecích, je převrácenou hodnotou roční paralaxy p, vyjádřené v obloukových vteřinách: d = 1/p. 2. Je základem pro výpočet ostatních paralax. Ze známé rychlosti světla c lze spočítat, že 1 ly = 9 460 730 472 580 800 m ≈ 9,46 × 1012 km . Krystalické články s zářivky jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. Díky tomu se na něm vytvoří napětí, které postačuje k otevření transistoru, a žárovky svítí.