Mnozí z nás stojí před rozhodnutím jaká okna či dveře vybrat pro svůj nový nebo starý rekonstruovaný dům. Vchodové dveře by měly nejen reprezentovat svého majitele, ale také by měly plnit funkci bezpečnostní. Okna a dveře by měly mít další dobré vlastnosti jako je tepelná, prachová a hluková izolace. Okna by svým tvarem, barvou i zasklením měla korespondovat se zvolenými dveřmi neboť mohou pozitivně ovlivnit vzhled celé budovy. Okna a dveře jsou neodmyslitelnou součástí každého domu a proto věnujte jejich volběnáležitou pozornost.