Členovia Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) na novembrovom klubovom stretnutí v Bratislave informovali, okrem výsledkov činnosti v tomto roku, aj o príprave Valného zhromaždenia SFA. Bude sa konať 11. apríla 2013 a budú na ňom zvolení traja členovia predstavenstva, pretože terajším trom uplynul dvojročný mandát. Členovia SFA, ktorí chcú kandidovať do týchto volieb, môžu svoju kandidatúru uplatniť do 31. marca 2012. Novozvolené predstavenstvo následne zvolí prezidenta SFA. Informoval o tom člen predstavenstva Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) Jozef Šétaffy.

 

,,SFA vďaka svojim aktivitám v roku 2012 pokračovala v kvantitatívnom aj kvalitatívnom rozvoji. Získali sme 27 členov, ktorí každým týždňom pribúdajú. Sú najmä z oblasti zdravého životného štýlu, cvičenia, wellness, kozmetiky, realít, stravovania, hobby a pod. Kvalitatívnym posunom boli konzultácie s potenciálnymi záujemcami o franchising, so študentmi, ktorí tvorili diplomové práce na tému franchisingu, či s podnikateľmi pripravujúcimi budúce franchisingové koncepty. SFA bola partnerom odborných podujatí, ako Franchising Meeting Point 2012 v Brne, Franchising Forum 2012 v Prahe, medzinárodný veľtrh Franchise Days Prague 2012, či rakúskych Wiener Franchise Messe a AUSTRIA SHOWCASE – Franchising 2012. Na Slovensku sme zrealizovali 1. slovenskú franchisingovú konferenciu, ktorú mienime pripravovať každým rokom. V neposlednom rade sme nadviazali spoluprácu s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania SR, so Združením podnikateľov Slovenska a Združením mladých podnikateľov Slovenska. Významná je tiež spolupráca s pražskou Australian Trade Commission, ktorá na našej konferencii prezentovala austrálske franchisingové koncepty“, povedal J. Šétaffy.

 

Dodal, že v období hospodárskej a ekonomickej krízy, ktorá neustále pretrváva na Slovensku, očakáva veľmi nízky hospodársky rast, čo nevytvára dobré podmienky pre podnikanie. Negatívne vládne opatrenia pre podnikateľov a zamestnávateľov môžu viesť k obavám aj budúcich franchisantov z podnikania.  To sa prejaví hlavne vo zvýšení daňového a odvodového zaťaženia, v nepriaznivej štruktúre pracovnej sily, v raste nezamestnanosti a v znížení kúpyschopnosti obyvateľstva. Podnikateľský stav je z vládnych pozícií populisticky zaznávaný, kriminalizovaný a ekonomicky neúnosne zaťažovaný. V súčasnosti nie sú vytvorené spoločenské, politické, hospodárske ani sociálne predpoklady na zlepšenie situácie v podnikaní a teda ani vo franchisingu.

 

„Jednou z možností pre uľahčenie našej situácie v podnikaní je realizovať užšie spolupráce a výmeny informácií medzi samotnými podnikateľmi aj na pôde SFA. Tí podnikatelia, ktorí pochopia náš účel a posolstvo a pridajú sa svojím členstvom v SFA k aktívnej spolupráci, získajú nielen informačnú a mediálnu výhodu oproti ostatným, ale prispejú aj k snahe o vytvorenie podmienok na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. V súčasnosti pôsobí u nás viac ako 100 franchisingových konceptov. Rozvoj franchisingu v SR bude možno práve vďaka nepriaznivej ekonomickej situácii naďalej pokračovať. Predpokladáme príchod nových globálnych značiek, ale aj vznik nových slovenských a pokračovanie expanzie existujúcich reťazcov. Na tento vývoj musí reagovať aj SFA. Plánujeme ustanoviť tím motivujúcich spolupracovníkov, ktorí by činnosť a rozvoj asociácie v budúcnosti efektívne manažovali. Vyzývam preto našich členov, aby venovali pozornosť a vážnosť nasledujúcemu valnému zhromaždeniu, kde bude možnosť takýto tím ustanoviť“, uzavrel J. Šétaffy.

 

Viac informácií je na www.sfa.sk