Již nějakou dobu podnikáte jako OSVČ a uvažujete o založení s.r.o. – společnosti s ručením omezeným? Chcete mít zaměstnance, úvěrovou linku a přitom omezit rizika spojená s činností jako OSVČ? Založení s.r.o. může být poměrně zdlouhavý proces. Podívejme se, jak na to!

Při založení s.r.o. začněte u názvu

Vymyslete název své nové firmy a ověřte zda není obsazen. Už při založení firmy (většinou s.r.o.) je dobré mít na zřeteli to, aby se název skutečně týkal předmětu podnikání, tedy toho, co budete vyrábět či prodávat. Dejme tomu, že budete vyrábět bižuterii nebo šperky, pak by se toto slovo mělo vyskytovat i v názvu. Pod těmito slovy vás budou vaši zákazníci na internetu hledat. Pokud bude činnost nově založené firmy tak pestrá, že ji nelze do názvu zahrnout, volte dobře zapamatovatelné slovo s počátečním písmenem co nejblíže začátku abecedy – nechcete být předci ve všech přehledech a seznamech až ke konci. Dejte také pozor na to, aby se nově založená s.r.o. a stejného názvu již nevyskytovala na jiném místě naší republiky. To lze dobře ověřit například v obchodním rejstříku na justice.cz.

Sídlo nově založené firmy

Krátce po názvu bude potřeba řešit i sídlo. Pokud nebude nová společnost sídlit ve vašem domě či bytě, budete potřebovat souhlas majitele příslušné nemovitosti. Dnes jsou mezi začínajícími firmami velmi populární v souvislosti s poskytnutím sídla tzv. virtuální kanceláře. I když bydlíte a podnikáte daleko od hlavního města, své sídlo díky virtuální kanceláři můžete mít na prestižní adrese mezi tisíci jiných úspěšných firem. Viz například profi-kancelar.cz

Společenská smlouva o založení s.r.o.

K faktickému založení firmy s ručením omezeným (s.r.o.) dochází sepsáním a podpisem společenské smlouvy či zakládací listiny při jednom společníkovi – a to vždy formou notářského zápisu. Společenská smlouva pro založení s.r.o. musí obsahovat:

 • firmu a sídlo společnosti
 • určení společníků
 • předmět podnikání
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka
 • jednatelé společnosti a způsob, jakým jednají jménem založené firmy
 • jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se u nové s.r.o. zřizuje
 • určení správce vkladu pro proces založení

Zápis nového s.r.o. do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nově založené firmy do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu. Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, podpisy musí být úředně ověřeny. K tomuto návrhu nová společnost přikládá:

 • společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu
 • oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy),
 • listina osvědčující právní důvod užívání sídla firmy
 • doklady o splnění vkladové povinnosti základního kapitálu,

a za každého jednatele dále:

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení jednatele o způsobilosti k jednání
 • souhlas se zápisem osobních údajů do rejstříku

Po podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku se při založení s.r.o. poté čeká buď na výzvu o doplnění či opravu některých údajů či listin či na příznivé Rozhodnutí o zápisu, které je doporučeně zasláno do sídla zakládané společnosti nebo adresu zakladatele. Zápisem do obchodního rejstříku de jure vzniká nové s.r.o. a tímto dnem také nastává povinnost vést účetnictví (tzv. podvojné) nově založené firmy. První z povinností nové společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu.

Snadnější a rychlejší založení s.r.o.

Pokud si chcete ušetřit čas a nervy, využijte služby založení s.r.o. na klíč, např. od společnosti Profi-kancelář s.r.o. U nich stačí jedna konzultace, jedna schůzka u notáře (kde podepíšete připravené listiny a plnou moc) a během týdne máte novou firmu hotovou. Pokud využijete i možnosti mít virtuální kancelář, vyhnete se mnoha potížím a stresům při jednání s úřady a získáte další slevy na služby.