Pohledávky finančního charakteru
Stanete-li se věřitelem, měli byste si co nejrychleji zjistit, na co máte právo či jaké jsou vaše povinnosti. Pokud vám vznikly pohledávky, je velmi důležité, abyste věděli jak s nimi správně nakládat. Z pozice věřitele totiž o své investice můžete přijít, zatímco vašemu dlužníkovi by naopak mohla hrozit třeba i exekuce. Aby věřitelé o své peníze nepřišli, mohou využít pojištění pohledávek. Jedná se o velmi účinnou ochranu proti platební neschopnosti či nevůli dlužníka.

Pohledávka a její hlavní atributy
• Pohledávky jsou oprávněním věřitele na vyrovnání dluhu
• Vznik pohledávek je nejčastěji spojen s půjčkou
• Existují dlouhodobé a krátkodobé pohledávky
• Nedojde-li k vyrovnání dluhu, může být po splatnosti vymáhán
• U nedobytných pohledávek lze provést jejich odpis

Jak získat zpět své finance
Za nejúčinnější způsob vymáhání pohledávky je možné považovat mimosoudní řešení. Věřitelé však mají i jiné možnosti, například se mohou obrátit na soud. K dalším variantám patří rozhodčí řízení, exekuce nebo přímé a nepřímé odkupy pohledávek.