Tag Archive for bydlení

Jipra Infoportál

Jipra infoportál je pro mnohé možná velkou neznámou, ale pro ty tento internetový blog znají, dají jistě za pravdu, že jejich přínos pro mnohé občany nějaký má.

Názory tohoto infoportálu jsou někdy až příliš útočné, či zase naopak obranné, ale vždy nezaujaté. Nebojí se napsat, co si myslí, spíše naopak. Někdy by se člověk podivoval, že ještě nejsou zakázaným portálem, neboť to někdy i zavání problémy, ale asi jsou ještě stále v mezích.

Mnohé může odrazovat nízké hodnocení tohoto portálu, ale to je spíše zapříčiněno tím, že se moc nezajímají o propagaci. Škoda, mohli by oslovit mnoho čtenářů, ale asi o to provozovatelům nejde.

Další důležitou součástí tohoto portálu patří různá reklamní sdělení, či reklamní články. Proč ne, pokud mají své opodstatnění a hlavně význam. Sice to vypadá spíše jako nějaká farma na linky, ale ve skutečnosti to je spíše informační tok, než linkovací farma.

Se zájmem se rádi podívejte i do jednotlivých sekcí, stojí to za to. Ovšem co e možná pro mnohé překvapivé, je chat. To že známe chat, jako takový není nic neobvyklého, ovšem tento chat je zvláštní už tím, že na něm fungují webkamery., To je velké plus tohoto portálu a pokud se provozovatel rozhodne to trochu rozšířit, bude velice zajímavé sledovat jejich vzestup.

Proto pokud Vy hledáte, my dodáme je jejich mottem, tak vězte, že se to na tento portál hodí stoprocentně.

Výběr rodinného domu

Ve střední Evropě jsou budovány rodinné domy z pevných materiálů. Kámen nebo cihla s velmi dlouhou životností RD. V oblastech Francie a Itálie jsou obývané kamenné rodinné domy staré víc jako 500 roků. V různých částech světa se vyvinuly různé typy rodinných domů, které odpovídají době a místu vzniku a výši životní úrovně.

Poslední roky k nám přicházejí nové trendy lehkých montovaných rodinných domů. Takový obytný dům je tam o hodně levnější. Za život se několikrát mění z důvodu častého přesunu za prací nebo změny velikosti rodiny.

Výhody a nevýhody typů rodinných domů:

 

Montované lehké rodinné domy:

Výhody:

 • Rychlá výstavba domu
 • Cena RD (u nás malosériovost výroby – vyšší cena)
 • Tepelný odpor

Nevýhody:

 • Životnost – Společnosti uvádějí 50 – 100 roků
 • Nemožnost svépomocné výstavby domu
 • Zvuková izolace – horší zvukově izolační vlastnosti.
 • Akumulační vlastnosti domu – Použitím lehkých materiálů

 

Zděný masivní rodinný dům:

Výhody:

 • Životnost domu – u dnešních moderních rodinných staveb i několik set roků
 • Investice – hodnota časem roste
 • Zvuková izolace – Použití těžkých materiálů má přímý vliv na komfort bydlení vícečlenné rodiny
 • Akumulace – snížený provoz topení RD v nočních hodinách bez výraznějšího ochlazení.

Nevýhody:

 • Vyšší cena rodinného domu
 • Rychlost výstavby – Díky etapovitosti výstavby vlivem financování RD, velkému podílu svépomocné výstavby se stává tato nevýhoda nepodstatná.
 • Tepelný odpor – Tato nevýhoda se dnes často jednoduše odstraní populárním zateplením.

Nový životní styl mění i dosavadní funkce postavených domů. Základní požadavek na rodinné domy je především na optimální dispoziční řešení. Obytné prostory v přízemí rodinného domu propojené s vnějšími plochami – terasy, okrasné zahrady, bazény či krby.

V poschodí se většinou řeší prostory pro individuální potřeby jednotlivých členů. Do popředí se dostává otázka tepelné pohody a snižování nákladů na provoz, šetření energiemi a vodou – nízkoenergetické domy či pasivní domy.

Se zvyšováním životní úrovně lidí vzniká potřeba na zvětšování úložných prostor domu. Populární jsou v rodinných domech vestavěné skříně, se kterými je potřebné počítat už v projektu RD.

Cena obytných RD domů

Cena bungalovu Euroline 160 je v přímé úměře s velikostí domu. Je rozumnější postavit menší rodinný dům z kvalitních trvanlivých materiálů s dobrým technickým vybavením, jak z finančních důvodů při dokončování rodinného domu vybírat nejlevnější materiály a výrobky s pochybnou kvalitou a trvanlivostí.