Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

 

 Státní dotační program zelená úsporám je v současné době šancí získat velkou dotaci na pořízení nejen tepelného čerpadla, ale také na zateplení vašeho domu, výměnu oken, pořízení solárních panelů apod.

 

 Přehledný seznam – druhy tepelných čerpadel

 

 Firma Energostar nabízí  plnou podporu při konzultaci ohledně získání dotací. Zpracujeme vám návrh řešení pro váš dům s ekonomickým vyhodnocením jednotlivých variant a v případě vašeho zájmu i s návrhem jejich realizace v čase. Jsme schopni vám zajistit nebo doporučit dodavatele jak na zateplení, projekční práce nebo jiné aktivity.

 

 Nabízíme i kompletní služby „na klíč“ při zajištění dotací v programu Zelená úsporám. Poprvé od roku 1990 platí, že každý, kdo splní podmínky dotačního programu Zelená úsporám, dotaci získá.

 

 

 

Výše dotace:

 

tepelné čerpadlo země/voda            75 000 Kč

 

tepelné čerpadlo vzduch/voda            50 000 Kč

 

solární kolektory – pro teplou užitkovou vodu            55 000 Kč

 

solární kolektory – i pro vytápění            80 000 Kč