Vložkování komínů
Nezapomínejte pravidelně kontrolovat, čistit a případně opravovat váš komín. Vyhnete se tak mnoha nepříjemnostem a možná i velkým problémům. Kontroly a čištění komínů jsou povinné a jejich četnost je stanovena zákonem. Pokud kontrola odhalí nějaký problém, měli byste nechat komín opravit. Což obvykle znamená zajistit frézování a vložkování komínů. Jen opravený komín vám bude sloužit, jak má.

Proč je důležité komín hlídat a jak často
• Funkční komín neohrožuje vaše zdraví ani váš majetek
• Pokud je komín v některých místech porušen, může docházet k únikům spalin a přehřívání okolního prostoru
• V krajním případě může dojít i k požáru v důsledku porušeného komína
• Proto je důležité provádět kontroly, ty jsou stanoveny zákonem a jejich četnost je upravena dle typu paliva a výkonu připojeného spotřebiče
• Vložkování komínů je nejvhodnějším způsobem opravy a nemělo by se zbytečně odkládat

Co obnáší vložkování komínů
Vložkování komínů obvykle předchází ještě frézování, kdy je vytvořen dostatečně velký otvor pro vyvložkování. K vložkování se pak používají různé vložky podle stavu komína a typu připojeného zařízení.