Potřebujete evidovat, kudy jezdí Vaše vozidla, jakou mají spotřebu, nebo kde se pohybují Vaši zaměstnanci se služebními vozy? S tím Vám pomůže unikátní produkt WEBDISPEČINK, se kterým získáte maximální kontrolu nad svým vozovým parkem. Je to komplexní systém GPS sledování a řízení vašeho vozového parku, umožňující kontrolu provozu firemních vozidel, jejich on-line sledování, automatickou tvorbu knihy jízd WEBDISPEČINK, sledování statistik, plánování a archivaci dat, atd. Stačí k tomu pouze počítač, tablet nebo mobilní telefon připojený k Internetu.

Čím je systém WEBDISPEČINK tak unikátní?

Jeho používání přispěje k:

·         snížení počtu najetých kilometrů (kontrola řidiče, rozlišení služební/soukromá jízda)

·         zamezení ztrát pohonných hmot (kontrola stavu paliva, zobrazení míst a času tankování)

·         úsporám na pojistném (slevy na pojistném)

·         snížení opotřebení vozidel (kontrola jízdy řidiče, sledování provozních parametrů, diagnostika vozidla)

·         snížení administrativní zátěže, elektronická kniha jízd (automatické generování knihy jízd, diet, náhrad, soukromých jízd, atd.)

·         zvýšení efektivity práce zaměstnanců i vytížení vozidel (optimalizace tras, sledování stylu jízdy každého řidiče, aktuální pozice aut v reálném čase)

WEBDISPEČINK je určen všem, kteří mají alespoň jedno firemní vozidlo a chtějí významně snížit náklady na provoz. Základem je mobilní jednotka, která je namontována v každém voze. Ta, na základě dat z GPS, určí aktuální pozici vozidla a informuje i o dalších údajích jako je stav paliva v nádrži, řidiči, který vozidlo řídí, zatížení náprav, atd. Data jsou odesílána do sítě mobilního operátora, uživatel potom může na svém počítači, tabletu či mobilním telefonu sledovat on-line veškeré informace uložené na centrálním serveru a komunikovat podle potřeby s vozidlem. Služba také automaticky vytváří knihu jízd, čímž Vám ušetří spoustu administrativní práce. Sami budete překvapeni, co všechno dokáže WEBDISPEČINK sledovat.

Chcete-li se dovědět více o této službě, navštivte náš web a kontaktujte nás e-mailem hisoftware@hisoftware.cz nebo telefonicky +420 739 047 365.