Notář nebo advokát ? Takto položená otázka navozuje dojem, že jde o konkurující si právní profese a je na nás, komu dáme přednost. často je mezi lidmi tradován názor, že se všemi právními problémy nám poradí někdo ze známých s právnickým vzděláním, případně student právnické fakulty a nebo advokát. Notáře si lidé spojují s řízením o dědictví a sepsáním závěti a notáře osloví až ve chvíli, kdy zjistí, že požadovaný právní úkon musí mít formu veřejné listiny t.j. notářského zápisu. Přitom existuje řada běžných životních situací, kdy návštěva notáře je jediným možným řešením a dále ji i řada případů, kdy občan získá u notáře kompletní službu, kterou advokát poskytnout nemůže a také větší právní jistotu, že právní dokumenty nebudou v budoucnu zpochybněny.Notář v Praze i jiných velkých městech má zpravidla velkou klientelu z řad obchodních společností, protože zákon ukládá v řadě případů povinnost osvědčit rozhodnutí valné hromady notářským zápisem. Podobně je to u prvé schůze společenství vlastníků jednotek. Při zakládání společností může notář vyhotovit veškeré potřebné listiny, zastupovat před obchodním rejstříkem a vyhotovovat potřebné výpisy z registrů veřejné zprávy. Podobně komplexní službu poskytuje notář při převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy formou notářského zápisu vám dává vyšší právní jistotu ( kupní smlouva jako veřejná listina ) a nemusíte sami nic shánět – notář Vám připraví potřebné výpisy z katastru nemovitostí, příjme kupní cenu do notářské úschovy, pomůže Vám přpravit daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí a může Vás i před katastrálním úřadem zastupovat. Cena notářských služeb je dána notářským tarifem a v ceně je obsažena i právní porada spojená s vyhotovením notářského zápisu. Na rozdíl od advokátů, kteří zastupují svého klienta, působí notář vždy nestranně a tak předchází možným budoucím sporům. Vždy podrobně seznámí obě strany s právním úkonem a možnými důsledky. Notářský tarif pamatuje i na související notářské úkony a tak za notářskou úschovu přijatou v souvislosti se sepsáním smlouvy o převodu nemovitostí zaplatíte jen desetinu částky, kterou by jinak notář účtoval za samostatnou úschovu peněz. Velmi rychle zjistíte, že takto to bude pro Vás levnější a bezpečnější než úschova u advokáta nebo banky. ( Poznámka: často klienti souhlasí s úschovou peněz u realitní kanceláře, ale s ohledem na vysokou míru rizika toto nelze nikomu doporučit ). Dalšími příklady, kdy Vám nepomůže advokát a musíte k notáři, je rozšíření nebo zúžení společného jmění manželůmanželské smlouvy. Zde zákon předepisuje formu notářského zápisu. Zajímavým a nyní velmi aktuálním prvkem je sepsání notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Můžete tak předejít problémům při vymáhání dluhu.