Rozhodli jste se, že začnete podnikat pod hlavičkou vlastní společnosti s ručením omezeným? Nemáte-li se zakládáním firmy žádné zkušenosti, mohl by vám pomoci následující postup, který postupně rozebírá jak založit s.r.o. v pěti krocích.

Krok č.1 – Založení společnosti

Založit s.r.o. je možné na základě zakladatelské listiny (v případě jediného zakladatele) nebo společenské smlouvy (v případě více zakladatelů). Zakladatelský dokument musí mít formu notářského zápisu, který obsahuje:

  1. název společnosti
  2. sídlo společnosti
  3. společníky
  4. údaje o prvních jednatelích
  5. údaje o prvních členech dozorčí rady (je-li zřízena)
  6. předmět podnikání
  7. výši základního kapitálu

Krok č.2 – splácení části nebo celého základního kapitálu

Po zřízení speciálního bankovního účtu a zvolení správce vkladu (účet je veden na jeho jméno) dojde ke splacení části nebo celého základního kapitálu. Do doby, než je splaceno celé emisní ážio, není možné podat návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Každý ze zakladatelů musí splatit nejméně 30. Základní kapitál může mít formu nepeněžitého vkladu, který ohodnotí soudní znalec. Nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši.

Krok č.3 – získání nezbytných oprávnění

Součástí návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku musí být také živnostenské, případně jiné oprávnění.

Krok č.4 – podání návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku

V předposlední fázi procesu musí každý z jednatelů podepsat návrh na zápis do obchodního rejstříku a podat jej do doby maximálně 90 dnů od data založení s.r.o. Návrh obsahuje také přílohy jako je společenská smlouva či zakladatelská listina, oprávnění k podnikání atd.

Krok č. 5 – vznik s.r.o.

O zapsání společnosti do obchodního rejstříku rozhodne příslušný rejstříkový soud a to do pěti pracovních dnů. Pokud soud návrh nezamítne, dojde ke vzniku společnosti a to datem, kdy je do rejstříku zapsána.

Pokud se ptáte jak založit s.r.o. svépomocí bez předchozích zkušeností, tak to nemusí být tak jednoduché, jak se vám může na první pohled zdát. Neuděláte-li zbytečnou chybu, počítejte s tím, že vám proces zabere minimálně 25 pracovních dní. (od doby sepsání zakladatelské listiny po zápis společnosti do obchodního rejstříku).

Pro začínající podnikatele, kteří mají dostatek času a omezené příjmy, je tento způsob zajímavý. Ti ostatní, pro které je jejich osobní čas příliš drahý, je mnohem efektivnější koupě ready made firmy. Převod existující firmy netrvá déle než hodinu a podle odborníků tak může podnikatel začít s podnikáním cca 600 x rychleji. Rozhodnutí je však na vás, respektive a vašich časových a finančních možnostech.