Dodavatel zemního plynu a elektřiny – společnost Energie2, a. s., Praha, nabízí odběratelům zemního plynu a elektřiny, kterých se v poslední době dotklo zdražování, nebo změna obchodních podmínek, aby vyměnili dosavadního dodavatele za levnější Energii2. Odběratelé tak mohou využít ustanovení energetického zákona, že zdražování, nebo změna obchodních podmínek, může být důvodem ke změně dodavatele zdarma a to ve stanovené lhůtě. V případě, že se změnou byli prokazatelně obeznámeni, mají na výměnu dodavatele energie 30 dní, jinak až 3 měsíce. Informoval o tom ředitel Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.

 

,,ČEZ a Optimum Energy mění obchodní podmínky a E.ON zdražuje plyn. Proto má zákazník podle energetického zákona právo bez sankcí odstoupit od smlouvy a vyměnit dosavadní dodavatele za levnější. Energie2 má ceny zemního plynu i elektrické energie levnější než tito dodavatelé, dlouhodobě stabilní a zároveň jedny z nejnižších na trhu. Pokud vás některý z těchto dodavatelů oslovil adresně dopisem, smskou, nebo emailem máte na změnu již jen několik dní. Pokud se tak nestalo, máte čas do konce roku, nebo i déle. Každopádně ušetření tisíců korun měsíčně stojí zato, aby jste se tím zabývali“, vyzval D.Vlnka.

 

Poukázal přitom na příklady běžné domácnosti, která ročně spotřebuje 30 MWh zemního plynu (na vytápění domu), nebo spotřebuje 2500 kWh elektřiny na svícení, vaření a provoz spotřebičů, v nejčastější distribuční sazbě D02d, s nejrozšířenějším jističem 3x25A.

 

,,Podle cen ze srovnávacích portálů, stojí v Praze zemní plyn běžnou domácnost se spotřebou 30 MWh od Energie2 35 509 Kč a E.ON účtuje 38 022 Kč, což je o 6,61 procenta více. ČEZ je v Praze v tomto srovnání dražší o 3 607 Kč, (9,22 %), Optimum Energy o           3 481Kč (8,93 %). V případě pražské domácnosti se spotřebou elektrické energie 2500 kWh Energie2 účtuje 12 880 Kč a ČEZ je dražší o 297 Kč (2,25 %) a Optimum Energy je dražší o 105 Kč (0,81 %)“, konstatoval D. Vlnka.

 

Dodal, že podle srovnání portálů zabývajících se cenami energií, patří Energie2 ke třem nejlevnějším dodavatelům zemního plynu na českém trhu. ,,Jsme výrazně levnější než dominantní dodavatelé plynu a elektřiny, navíc ceny umíme pro velké odběratele i individuálně přizpůsobit. Umožňují nám to obchody s oběma komoditami na evropských burzách a spolupráce se zahraničními výrobci a dodavateli elektřiny a zemního plynu. Nejsme tedy závislí od dominantních hráčů na místních trzích, umíme být pružní a operativně se přizpůsobit vývoji“, řekl D. Vlnka.

 

Dodal, že tyto faktory, spolu s nižšími režijními náklady a ochotou se podělit se zákazníkem o  marži, Energii2 umožňují prodávat elektřinu a zemní plyn dlouhodobě levněji, než většině konkurenčních společností. Energie2 se snaží i o to, aby její ceny byly stabilní co nejdelší dobu. Také filosofie stability se podepsala na pravidelných meziměsíčních nárůstech počtu klientů i celkového odběru plynu a elektřiny.

 

,,Energie2 míní ceny pro odběratele udržovat dlouhodobě mezi nejnižšími na trhu tak, aby domácnosti mohli reálně ušetřit každoročně tisíce korun. Změna dodavatele je přitom pro občany jednoduchá a firma zadarmo zabezpečí všechny potřebné úkony. Stačí podpis plné moci. Smlouvu je přitom možné uzavřít přes internet a v tomto případě firma ještě navíc poskytuje zákazníkům další benefit na úrovni 2 % z neregulované části standardní ceníkové ceny a to po celou dobu trvání smlouvy“, vysvětlil D.Vlnka.

 

Energie2 zaznamenala od začátku tohoto roku v ČR významný nárůst počtu odběrných míst i samotného odběru plynu a elektřiny. Ve srovnání se závěrem roku 2011, se za 7 měsíců  do srpna 2012, zvýšil počet odběrných míst zemního plynu 11,9-násobně a  odběr plynu v m3 se zvýšil 15,1-násobně. V komoditě elektřina se počet odběratelů Energie2 za stejné období zvýšil 1,5- násobně a odběr elektřiny v MWh 3,3-násobně. Energie2 úspěšně působí na českém, slovenském a začíná i na polském trhu.

Kontaktní informace pro ČR:

Energie2, a. s.

Praha, Křenova 438/7
162 00 Praha 6, Veleslavín
tel: 844 000 010
email:
info@energie2.cz
www.energie2.cz