Plastika prsou

Plastika prsou je dnes běžná estetická chirurgická operace. Ženské prsy byly od nepamněti symbolem krásy a je pochopitelné, že v dnešní době jsou předmětem estetických úprav. Zvětšení, neboli plastika prsů pomocí silikonových implantátů se provádí s velmi dobrým výsledkem u nedostatečně vyvinutých prsů mladých pacientek nebo tam, kde úbytek prsní žlázy způsobil lehce povislý tvar prsu.

Plastika prsou je efektní estitická operace vhodná jak pro pacientky s nedostatečně vyvinutými prsy, nebo u starších žen, když prsní žláza způsobí značnou povyslost prsou. Řeší takéí problémy žen, které nastanou například po kojení nebo po zhubnutí, kdy dojde k úbytku žlázového aparátu a kůže se lehce uvolní. Stejně tak se estetická operace prsou používá v případě, že se vyskytne tzv. stranová asymetrie, čili se řeší rozdílná velikost levého a pravého prsu.V případě povislých prsou lze operaci použít jen do určité „povislosti“, prsní bradavka by něměla být výškově pod úrovní podprsní rýhy.

Optimální věková hranice pro provedení zvětšení prsou je variabilní. Všeobecně se doporučuje řešit velikost a tvar prsů pomocí operace až v době, kdy již žena neplánuje žádné těhotenství, protože plastika prsou může negativně ovlivnit funkci žlázy při kojení, zejména ohledně tvorby dostatečného množství mateřského mléka.

Před samotným zákrokem je samozřejmostí vynikající zdravotní stav pacientky, ať už po stránce fyzické nebo psychické. Implantáty se vkládají většinou přímo pod prsní žlázu a je velmi důležité aby velikost implantátu byla úměrná k velikosti prsní žlázy, která by impúlantát měla dostatečně pokrýt. V případě, že prsní žláza je velmi malá, je nutné implantát vložit hlouběji pod přední prsní sval. Plastika prsou se provádí v celkové anestezii a trvá zhruba cca 60 minut. V případě nutné doplňující modelace kožního pláště prsu je augmentace náročnější a trvá déle.