Podnikatelé a různé společnosti se snaží najít na trhu co nejvíce příležitostí, využitím kterých by tak následně dokázali využít mezeru na trhu a následně dosáhnout co nejvyšší ziskovost. Podnikání však nelze realizovat jen jako hru nebo něco, co není právně zákony ohraničeno. V státě a ekonomice totiž musí panovat určitý řád a právě proto vznikl Obchodní zákoník, který svými předpisy reguluje podnikání fyzických a právnických osob.

 V případu zájmu o založení obchodní společnosti má případný potenciální podnikatel více variant, kterou společnost si vybrat. Jsou zde osobní obchodní společnosti, zde však existuje negativum ve formě povinnosti ručení vlastním majetkem v neomezeném rozsahu. Více atraktivní jsou kapitálové obchodní společnosti, přičemž jednoznačně nejrozšířenější formou je společnost s ručením omezeným, kterou využívá mnoho podnikatelů v naší republice i v jiných zemích.

 Čím je společnost s ručením omezenýmprávě tak výhodná? Především tím, že pro účast na podnikání stačí společníkovi splatit vstupní vklad v určité výšce, kterým se podílí na výsledcích podnikání. V případu podnikatelského neúspěchu ručí tento společník jen do výše jeho nesplaceného vkladu, čili se nemusí obávat o to, že mu někdo sáhne na jeho majetek. Tato společnost si rovněž vytváří i určité řídicí orgány, takže je tu i větší možnost kontroly všech kroků a rozhodnutí dané společnosti.