Základní informace o zastřešení bazénů

Základní použitelné rozměry

Rozměr mezi kolejnicemi ( kolejnice) může být libovolný

Standardní délka segmentů je 2156 mm.

Standardní délka zastřešení bazénůčely:

Počet segmentů

1

2

3

4

5

6

7

Délka zastřešení (mm)

2 222

4 328

6 434

8 540

10 646

12 752

14 858

·         Segmenty můžeme prodloužit na 2564 mm. V tomto případě záleží na velikostitypu zastřešenína druhu použitého polykarbonátu (dle dohodyvýrobcem zastřešení bazénů).

Prodloužená délka segmentů zastřešení bazénů s čely:

Počet segmentů

1

2

3

4

5

6

7

Délka zastřešení až (mm)

2 630

5 144

7 658

10 172

12 686

15 200

17 714

·         Segmenty můžeme také dle požadavků zkrátit. V tomto případě záleží opět na velikostitypu zastřešení (dle dohodyvýrobcem).

·         Zastřešení bazénů můžeme zvýšit až do poloviny rozměru mezi kolejnicemi. V tomto případě záleží na velikostitypu zastřešení bazénů (dle dohodyvýrobcem).

·         Segmenty můžeme vyztužit pro podhorské oblastioblastiextrémními přírodními podmínkami.