Tag Archive for RD

Levné a moderní domy

Inteligentní domy

Inteligentní rodinný dům má namísto klasické elektro instalace tzv. inteligentní instalaci, která dokáže ovládat cokoliv v objektu. Zvyšuje pohodlí obyvatel domu, ulehčuje jim mnohé činnosti, „střeží rodinný dům“ a umožňuje ovládat RD i na dálku. Provoz domku se tak stává efektivnější, úspornější, zdravější a bezpečnější.

V inteligentním domě je možné ovládat jedním systémem osvětlení, vytápění či chlazení, stínící techniku, vrata, plastová okna či zavlažování. Zároveň dokáže u RD zastřešit různé technologie tak, aby byl provoz efektivní a navzájem spolupracovaly.

Je možné sestavit různé verze instalací – od ekonomicky úsporných přes standardní až po luxusní. Sestavy použité v projektech rodinných domů byly vyspecifikované na základě dosavadních zkušeností s inteligentními instalacemi a v nich obsažené moduly patří mezi ty nejpoužívanější. Následující úpravy projektů RD a jejich rozšíření o další okruhy, funkce a inteligentní ovladače jsou možné po konzultaci s investorem.


Moderní rodinné domy

Moderní domy je celá jedna třída domů pro rodinu označená názvem Vila nebo Ekoline. K nejmodernějším samozřejmě patří třída Aktiv, ale také řadové domy Linia nebo třída Optimal. To vše ještě nezaručuje, že konkrétní dům postavený podle tohoto projektu, bude skutečně vnímaný jako moderní dům.

O tom do značné míry rozhoduje majitel už při koupi stavebního pozemku a také tím, že maximálně využije potenciál moderního domu. A případně přidá i ještě něco navíc.


Domy pro úzké pozemky

Podívejte se na  nabídku projektů rodinných domů na úzké pozemky. Do kategorie úzkých rodinných domů určených pro úzké parcely patří především řadové domy Linia, ale také řada Aktual, Bungalov, Junior, Kompakt, Klasik a Praktik – domů.

Texty o ničem:

Proto je vhodné kombinovat oba typy okenních otvorů: střešními světlíky (například orientovanými na jih a nepropouštějícími tak přímé sluneční paprsky) je prostor dostatečně prosvětlen a prosklení jižní fasády přináší kontakt obou prostředí. Jinak je věž po výšce hladká, nečleněná.

Uvědomuji si, jak důležitou roli toto kritérium při správném návrhu hraje. Díky své vysoké odolnosti se hodí do exteriérů rodinných domů. Působením deště se tyto látky vyplavují a zůstane bílá vláknitá celulóza – odtud plyne šedá barva starých dřevěných stodol a budov. Protože proběhla kompletní rekonstrukce, zmiňuji se také o ní a přináším informace o současném stavu a využití.

Výběr rodinného domu

Ve střední Evropě jsou budovány rodinné domy z pevných materiálů. Kámen nebo cihla s velmi dlouhou životností RD. V oblastech Francie a Itálie jsou obývané kamenné rodinné domy staré víc jako 500 roků. V různých částech světa se vyvinuly různé typy rodinných domů, které odpovídají době a místu vzniku a výši životní úrovně.

Poslední roky k nám přicházejí nové trendy lehkých montovaných rodinných domů. Takový obytný dům je tam o hodně levnější. Za život se několikrát mění z důvodu častého přesunu za prací nebo změny velikosti rodiny.

Výhody a nevýhody typů rodinných domů:

 

Montované lehké rodinné domy:

Výhody:

 • Rychlá výstavba domu
 • Cena RD (u nás malosériovost výroby – vyšší cena)
 • Tepelný odpor

Nevýhody:

 • Životnost – Společnosti uvádějí 50 – 100 roků
 • Nemožnost svépomocné výstavby domu
 • Zvuková izolace – horší zvukově izolační vlastnosti.
 • Akumulační vlastnosti domu – Použitím lehkých materiálů

 

Zděný masivní rodinný dům:

Výhody:

 • Životnost domu – u dnešních moderních rodinných staveb i několik set roků
 • Investice – hodnota časem roste
 • Zvuková izolace – Použití těžkých materiálů má přímý vliv na komfort bydlení vícečlenné rodiny
 • Akumulace – snížený provoz topení RD v nočních hodinách bez výraznějšího ochlazení.

Nevýhody:

 • Vyšší cena rodinného domu
 • Rychlost výstavby – Díky etapovitosti výstavby vlivem financování RD, velkému podílu svépomocné výstavby se stává tato nevýhoda nepodstatná.
 • Tepelný odpor – Tato nevýhoda se dnes často jednoduše odstraní populárním zateplením.

Nový životní styl mění i dosavadní funkce postavených domů. Základní požadavek na rodinné domy je především na optimální dispoziční řešení. Obytné prostory v přízemí rodinného domu propojené s vnějšími plochami – terasy, okrasné zahrady, bazény či krby.

V poschodí se většinou řeší prostory pro individuální potřeby jednotlivých členů. Do popředí se dostává otázka tepelné pohody a snižování nákladů na provoz, šetření energiemi a vodou – nízkoenergetické domy či pasivní domy.

Se zvyšováním životní úrovně lidí vzniká potřeba na zvětšování úložných prostor domu. Populární jsou v rodinných domech vestavěné skříně, se kterými je potřebné počítat už v projektu RD.

Cena obytných RD domů

Cena bungalovu Euroline 160 je v přímé úměře s velikostí domu. Je rozumnější postavit menší rodinný dům z kvalitních trvanlivých materiálů s dobrým technickým vybavením, jak z finančních důvodů při dokončování rodinného domu vybírat nejlevnější materiály a výrobky s pochybnou kvalitou a trvanlivostí.