Ochránit svůj majetek před exekutorem je velmi obtížné, pokud se nebráníme včas. Často nastává situace, že exekutor má spadeno nejen na majetek dlužníka, ale zabavuje i veškeré věci, které najde v domácnosti. Pokud u Vás bydlí Váš zletilý syn, který má dluhy a exekutor již klepe na Vaše dveře, pak nálepku „exekučně zabaveno“ nalepí na vše, pokud se Vám nepodaří prokázat, že dotyčná věc nepatří synovi, nýbrž Vám, respektive je majetkem nabytým v rámci společného jmění manželů. Ne vždy si schováme veškeré účtenky k zakoupenému vybavení domácnosti a nemáme doklady k věcem, které jsme dostali darem. Pro tyto případy Vám může velmi účinně pomoci notář . Pořídíte si seznam Vašich věcí, zajdete k notáři a notář sepíše notářský zápis, jímž osvědčuje Vaše prohlášení, že tyto vyjmenované věci jsou Vaším majetkem. Notářský zápis je veřejnou listinou a jako takový je nadán vírou, že v něm uvedené informace jsou pravdivé, jinými slovy exekutor musí vycházet z údajů uvedených v tomto notářském zápise, ledaže by se mu podařilo prokázet, že tyto nejsou pravdivé. Tíže důkazního břemena je tak na něm a on by musel prokázat, že dotyčná věc Vaše není. To Vás posouvá do podstatně výhodnějšího postavení, než když připustíte odvezení věcí a těch se pak domáháte vylučovací žalobou. Pokud tedy vážně hrozí nebezpečí exekuce na majetek osoby, která s Vámi bydlí, pak navštivte notáře včas a chraňte svůj majetek.