Design obchodů je velice komplexní téma. Konkurence je obrovská a proto je více než kdy před tím nutné se odlišit od ostatních. Designer musí být obeznámen s principy marketingu, ohodnotit situaci, vybrat vyhovující strategii a snížit riziko nevhodných rozhodnutí zákazníka.

Hlavní funkcí designu obchodu by mělo být zvýšení prodejů. Pro každý druh obchodu je samozřejmě potřeba zvolit individuální přístup, nicméně existují obecná pravidla která je potřeba vždy zohlednit. Nabízím vám několik rad, které vám mohou pomoci v realizaci designu obchodu.

Kdo je zákazník?

Udělejte si malý průzkum pro koho vlastně design obchodu děláte. Není to zadavatel, ale jeho zákazníci. Existuje závislost mezi výší příjmů nakupujících a množstvím prostoru v prodejně. Čím nižší příjmy zákazníků tím více je v prodejně obchodního nábytku a zboží. A naopak, čím vyšší jsou příjmy tím jsou prostory obchodu vzdušnější. Proto design obchodu s oděvy pro mládež bude plný zboží s malými uličkami na průchod a naopak v klenotnictví nebo luxusním butiku je potřeba ponechat více volného prostoru.

Směr

Zohledněte některé psychologické zvláštnosti člověka. Například jakým způsobem se zákazník po obchodě bude pohybovat. Asi 80-90% všech lidí po vstupu do obchodu jde vpravo a pokračuje dále podél stěny. Proto by zde měli být vystaveny sezónní novinky, nejmódnější oděvy atd. Ve výsledku se zhruba 60% prodejů uskuteční na základě tohoto pravidla.

Zjistěte jaké zboží se nejvíc prodává.

Zkušený prodejce vám přesně řekne o jaké zboží mají jeho zákazníci největší zájem. Například pouhých 20 z 200 různých párů bot tvoří 80% prodejů. Takové zboží je nutné rozmístit tak, aby je kupující dobře viděl a přitom jeho pozornost zaujalo i méně obrátkové zboží.

Zóny

Obchod je možné rozdělit do jednotlivých zón podle toho co se v nich odehrává. Obecné pravidlo říká že novinky vždy umístíme u vchodu a produkty denní spotřeby více do hloubky obchodu, aby zákazník při cestě k nim viděl velkou část ostatního zboží.

Zboží rozmísťujte frontálně aby si jej kupující mohl lépe všimnout. Ty nejprodávanější produkty rozmístěte do úrovně očí. Toto je „zlaté“ místo pro vaše zboží – sem se kupující dívá v první řadě. Vybavení uprostřed obchodu by mělo být nízké aby příliš nezakrývalo nabízený sortiment v jiných částech obchodu.

Spontánní nákupy

Zóna před pokladnou je velice důležitá z pohledu spontánních nákupů. Zde se realizuje nejvíce neplánovaných nákupů. Často právě maličkosti před nebo přímo u pokladny tvoří velkou část obratu. Hodí se tam různé doplňky, maličkosti a nebo můžete vyzkoušet trik a rozmístit sem zboží které delší dobu nemůžete prodat.

Osvětlení

Správně zvolené osvětlení může několikrát zvýšit vaše prodeje. Jakékoli zboží bude vypadat výjimečně a exkluzivně pokud bude dobře nasvíceno. Takový způsob zviditelnění použijte na vaše nejdražší zboží.

Barvy

Barvy jsou velice silným pomocníkem, který působí na psychologické podprahové úrovni. Barvy vyvolávají emoce a emoce jsou hlavním důvodem většiny nákupů. Racionální důvody už často použijeme jen pro podpoření našeho emocionálního rozhodnutí. Například červená je barva jídla a zelená je barvou svěžesti a zdraví. Proto velice často tuto kombinaci uvidíte v obchodech s jídlem. Za pomoci barev také můžete přitáhnout pozornost k určitému místu nebo podtrhnout kvality určitého druhu výrobků.

Používejte interierovou reklamu!

Kde jinde než ve vlastním obchodě byste měli více přitahovat pozornost ke svým produktům a dávat pobídky k nákupu. Možností je nepřeberné množství: světelné boxy, vývěsky, plakáty, 3D nápisy atd…

A nakonec mějte na paměti že první dojem z obchodu dělá interiér a nikoli zboží. První dojem máte možnost udělat jen jednou.