Oční vady
Ke korekci očních vad se obvykle používají brýle nebo kontaktní čočky. Použití kontaktních čoček je ale někdy náročnější a u astigmatismu je ještě ztížena neorientovanou aplikací čoček.
• Obecně existují tři oční vady vrozené a jedna získaná
• Jedná se o krátkozrakost
• Dalekozrakost
• A astigmatismus jako vrozené vady
• A vetchozrakost jako vadu získanou věkem

Krátkozrakost a dalekozrakost
U této oční vady člověk vidí špatně do dálky nebo na blízko. Konkrétně u krátkozrakosti vidí člověk špatně do dálky, ale na blízko vidí celkem dobře. U dalekozrakosti naopak vidí člověk dobře do dálky, ale má problém s viděním na krátkou vzdálenost. Tyto vady se upravují klasickými čočkami, takzvanými spojkami a rozptylkami.

Astigmatismus
U oční vady zvané astigmatismus vidí člověk neostře na dálku i na blízko. Způsobeno je to nerovnoměrným zakřivením rohovky, kdy na sítnici nedopadá světlo jako jeden spojitý paprsek, ale jako rozptyl více paprsků. Lid s astigmatismem pak mají problém zaostřit na jakoukoliv vzdálenost.

Vetchozrakost
Vetchozrakost je vada, která se vyvíjí s věkem. Obvykle po čtyřicátém roce života. Čočka ztrácí svou pružnost a lidé pak mají problémy podobné těm při dalekozrakosti.